Försäkringsrätt

_DSC1899

Om du råkat ut för en olycka, t.ex. vid bilkörning, och drabbats av bestående och allvarliga skador har du behov att få hjälp av en advokat för reglering av skadorna. Ibland betalar försäkringsbolagen kostnader för skaderegleringar. Om du inte kan komma överens med ditt försäkringsbolag kanske du måste vända dig till Tingsrätten för att få din sak prövad. Vid dessa fall kan du i regel utnyttja din försäkring för rättsskydd.