Rättshjälp

DSC_1530

Om du behöver anlita en advokat för en rättslig angelägenhet kan du antingen erhålla hjälp från din hemförsäkring eller företagsförsäkring, som i regel har ett rättsskydd. I vissa fall får du hjälp genom allmän statlig rättshjälp. Om du är misstänkt för ett brott kan du få rättshjälp genom en offentlig försvarare. I vissa fall kan du få hjälp av annan statlig hjälp som offentlig biträde vid vissa förvaltningsrättsliga myndighetsbeslut. Du får mer upplysningar vid kontakt.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister mot en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden har adress; Box 27321, 102 54 Stockholm.