Brottsoffer

Om du utsatts för ett brott kan du under vissa förutsättningar tilldelas ett målsägarbiträde som hjälper dig. Hjälpen kan bestå i att medverka vid polisförhör, delta i din rättegång och hjälpa dig med skadestånd.

Att utsättas för exempelvis ett våldsbrott kan medföra mycket obehag och rädsla. Ett målsägarbiträde kan hjälpa och stötta dig under hela processen. När du gör en polisanmälan, begär därför ett målsägarbiträde.

Om du har utsatts för ett brott, hör av dig till mig så kan jag hjälpa dig under den fortsatta processen.