Fastighetsrätt

Ibland händer det att du som köpare av en fastighet råkar ut för dolda fel. Även du som säljare kan erhålla krav om dolda fel.

Om du får problem med arrende eller servitut, eller behöver skriva avtal om vissa fastighetsrättsliga sprösmål.

Här kan jag hjälpa dig.